Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih  zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační roční poplatek dospělí 30 Kč/os
Registrační roční poplatek děti, studenti, důchodci 15 Kč/os
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Úhrada ztracené knihy - původní cena publikace  

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.