Akce pořádané knihovnou

Akce v roce 2018

červenec a srpen - knihovna o prázdninách - společné čtení s dětmi a rodiči

červen  - skřítci z MC v knihovně - děti z MC Drnovice vytvářejí skřítky

1.1.- 28.2. - Hodina pohádek - společné čtení pro děti, rodiče a prarodiče


Akce v roce 2017

31. 8. - "Poprvé v knihovně" - drnovické maminky společně s dětmi na návštěvě v knihovně - seznámení s knížkami, poznávání pohádkových postav, společná četba pohádky o Krtečkovi.

20. 6. -  pasování prvňáčků na čtenáře. Dnes navštívilo knihovnu 18 prvňáčků se svými rodiči. Splnili pohádkové úkoly a ukázali, jak se naučili číst. Prohlédli si knihovnu a slíbili, že budou pravidelně číst. Nakonec byli slavnostně pasováni na čtenáře.

1. - 31. 3. -  společné čtení dětí - Celé Česko čte dětem


Akce v roce 2016

1. - 31. 10. - podzimní společné čtení

13.6. - pasování prvňáčků na čtenáře - letos ukázalo své čtenářské dovednosti 24 prvňáčků, splnili pohádkové úkoly, a tak mohli být pasováni panem starostou na opravdové čtenáře.

9.3 a 16.3 - beseda s dětmi v MŠ Drnovice - čtení pohádek a společné malování, obrázky vystaveny v knihovně

4.3. - den otevřených dveří

2.3. - společné čtení dětí - projekt Celé Česko čte dětemAkce v roce 2015

5.-31.10. - hlasování - Moje oblíbená kniha

5.-11.10. - Týden knihoven /společné čtení, prodloužení otvírací doby/

11. 5. - beseda s paní Jaroslavou Fišerovou, brněnskou výtvarnicí, v ZŠ Drnovice

19. 3. - 30. 4. - výstava v knihovně - výtvarné práce na téma ...kdopak najde její křídla. Soutěž probíhala v březnu - květnu 2014

16. 2. a 18. 2. - pohádkové čtení v MŠ Drnovice, Žirafí pohádky


Akce v roce 2014

1. 9. - 31. 10. - společné čtení rodičů a dětí - v rámci projektu Celé Česko čte dětem - každé pondělí od 16.00 do 17.00.

 2.6. - pasování prvňáčků na čtenáře. Děti předvedly, jak se naučily číst, povídaly si o svých oblíbených knížkách a ukázaly, že si dovedou poradit i s pohádkovými hádankami. Pan starosta, paní ředitelka a paní učitelka je pochválili a určitě s jejich výkony byli spokojeni i rodiče, kteří se na své děti přišli podívat. Pan starosta pak děti slavnostně pasoval na čtenáře a od paní ředitelky a paní učitelky dostali malí čtenáři krásné knížky a pamětní listy.

 1.4. - Knížka je můj kamarád - čtení, povídání a hraní v mateřské škole

18. 3. - Pojďte s námi do pohádky - beseda se žáky 2., 3. a 4. ročníku základní školy

1.3 - 31.5. - ...kdopak najde její křídla - víla ztratila křídla. Hledáme, ale můžeme i vyrábět. Tvoření pro děti i rodiče. Vyhlašuje Regionální oddělení Blansko a spisovatelka Eva Fantová

                                           

3. Regionální putování

                                

Zahájení aktivit pro čtoucí rodiny regionu Blansko na období 2013/2014.                                          

Společné celodenní putování v oblasti Lysice a Drnovice.

 

   V sobotu 7. září prožilo přes 50 dětí a dospělých krásný den v lysické oboře a Drnovicích. Společného putování se účastnily děti a dospělí z knihoven Blansko, Rájec-Jestřebí, Obora, Bořitov, Němčice, Petrovice, Závist a Drnovice.

   Sešli jsme se u lysické školy, kde nás přivítali pan Arnošt Šmétka a slečna Naďa Novotná. Vyprávěli nám o zajímavých zvířatech, která tu žijí, a o vzácných stromech, které tu zdomácněly. Prohlédli jsme si doupný strom, příbytek několika druhů ptáků a veverek. Zaujal nás liščí a jezevčí hrad se systémem nor, který je už po mnoho let pravidelně obydlován.

   Po krásné procházce prosluněnou oborou jsme se usadili k odpočinku a občerstvení na kopci nad Drnovicemi s nádhernou vyhlídkou do širokého okolí - na Chlumy, hrad v Boskovicích a okolní vesnice.

   Pak následovala procházka Drnovicemi po nové naučné stezce se  zastaveními u významných míst obce - poznali jsme historii tvrze, panského dvora, kostela, továrny, sokolovny, Lidového domu a školy. Dětem se líbily příběhy malých skřítků, které historii doprovázely.

   Prohlédli jsme si také nově rekonstruovanou knihovnu a studovnu, kde nás přivítal pan starosta Petr Ducháček. Zde nás také čekalo překvapení - paní spisovatelka Eva Fantová, která nám vyprávěla o své práci a přečetla nám pohádku ze své knížky o skřítku Kapradínkovi.

   Největší radost měly děti z návštěvy jezdeckého klubu Bonun ve statku, kde si mohly prohlédnou koně a povozit se na nich.

   Krásný den jsme ukončili na hřišti u sokolovny, kde jsme si opekli špekáčky a odpočinuli. Děti splnily úkoly do svých putovních sešitů a dostaly odměnu za celodenní putování.

  

 

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

29. května navštívili knihovnu prvňáčci  z naší základní školy. Děti i jejich rodiče přivítal pan starosta. Vyprávěli o svých oblíbených knížkách a ukázali, jak se naučili číst. Dozvěděli se o tom, jak vznikaly pohádky, jaké jsou pohádkové postavy a motivy a poznali nejznámější autory pohádek. Splnili několik úkolů a nakreslili veselé obrázky. Poznali, jak to chodí v knihovně, jak se přihlásit, jak si vypůjčovat knížky a jak s nimi zacházet. Pak přišla slavnostní chvíle, kdy byli panem starostou pasováni na čtenáře. Na památku dostali hezkou knížku a pamětní list.

 

 

 

Akce v roce 2013

 

16.1. - zahájení společného čtení rodičů a dětí v rámci projektu Celé Česko čte dětem, setkáváme se každý čtvrtek od 17 hodin

21.1. - 31.3. - literární a výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ Víla Vodněnka a její svět

18.2. - mateřská škola na návštěvě v knihovně

15.5. - setkání čtoucích rodin regionu Blansko v Městské knihovně Rájec-Jestřebí - vystaveny práce dětí z MŠ a ZŠ Drnovice z projektu Hledání tajemství nad zemí či pod zemí

29.5. - pasování prvňáčků na čtenáře

 7.9. - 3. regionální putování čtoucích rodin po lysické oboře a Drnovicích

20.11. - mateřská škola na návštěvě v knihovně, povídání a hraní na téma "Pohádka"

 

Akce v roce 2012

 

11.1. - čtenářský projekt pro základní školu: Výpravy za snem Hanzelka + Zikmund, pořádané regionálním oddělením MK Blansko 

1.3. - 19.4. - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  společná četba knihy Jiřího Kahouna - Štěstíčko a kocouří dědeček

24.5. - uvedení prvňáčků mezi čtenáře 

1.10. - setkání ilustrátora Adolfa Dudka se žáky základní školy

8.11. - večer s povídkami Šimka a Grossmana

 

 

Akce v roce 2011

 

3.3. - 28.4. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - společná četba knihy Astrid Lindgrenové - Děti z Bullerbynu

13.4. - kulturní pásmo k výročí Jaroslava Seiferta pořádané regionálním oddělením MK Blansko

17.4 - 25.4. - výstava Pohádková země Vítězslavy Klimtové

3.10. - beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

 

Fotogalerie: Akce pořádané knihovnou